Wielkopolski potencjał i plany w zakresie termicznego przekształcania odpadów

Polska, tak jak inne kraje członkowskie UE, zobowiązała się do osiągnięcia poziomu recyklingu na poziomie minimum 55% odpadów do 2025 roku, do roku 2030 – 60%, a do 2035 roku – 65%. Unijne przepisy regulują także ile maksymalnie odpadów może trafiać na składowiska. W 2035 r. ma to być nie więcej niż 10% zbieranych odpadów komunalnych.

Około 30% odpadów komunalnych nie nadaje się do odzysku i recyklingu. Nie wolno ich także składować. Jedyną zgodną z prawem formą zagospodarowania tzw. frakcji kalorycznej odpadów komunalnych jest odzysk energii. Dokonuje się go w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK).

– Doświadczenia dwóch wielkopolskich instalacji przyczyniły się do  dużego zainteresowania innych podmiotów z regionu – zarówno samorządów jak i podmiotów prywatnych dla budowy kolejnych ITPOK. Z reguły chodzi o instalacje nieco mniejsze – mówi Jarosław Roliński dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW i zauważa, że Wielkopolska jako region przodujący w zakresie termicznego przekształcania dostrzega, iż wybór tej właśnie technologii przetwarzania odpadów jest wyborem racjonalnym.

Jaki jest zatem potencjał i plany dotyczące inwestycji w termiczne przekształcanie odpadów?

Po odpowiedź na to pytanie zapraszamy do niżej prezentowanego filmu.