Materiały dla szkół

Oddajemy w Państwa ręce materiały edukacyjne dla nauczycieli szkół i ośrodków edukacji ekologicznej poświęcone tematyce wykorzystania i wytwarzania energii z odpadów kalorycznych oraz biodegradowalnych.

Są to scenariusze lekcji, koncepty założeń do przeprowadzenia zajęć ww. tematyce. Przygotowany materiał edukacyjny jest udostępniany do pobrania i swobodnego wykorzystywania podczas prowadzonych przez Państwa zajęć.


Poniżej znajdą Państwo scenariusze do zajęć o tematyce:

Scenariusz 1: Termiczne przekształcanie opadów

Scenariusz 2: Potencjał bioodpadów


Scenariusz 1: Termiczne przekształcanie odpadów [czas zajęć 90 minut]


Scenariusz 2: Potencjał bioodpadów [czas zajęć 45 minut]