Przybroda – pokazowa biogazownia

Biogazownia Przybroda, została otwarta w 2019 roku we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Od początku istnienia instalacja miała mieć charakter demonstracyjno-doświadczalny i służyć w celach edukacyjnych. Od czasu jej uruchomienia odwiedziło ją blisko 12 tysięcy osób.

– Biogazownia wybudowana jest w technologii Dynamic Biogas, która charakteryzuje się niską awaryjnością, prostą obsługą oraz modułową zabudową – mówi Aleksandra Łukomska, specjalista ds. administracji z Dynamic Biogas. Podczas opracowywania technologii szczególną uwagę zwracano na podwyższenie wydajności oraz skrócenie czasu procesu fermentacji metanowej. – W przeciwieństwie do technologii starszego typu, Nawaro (stosowanej głównie w Niemczech), technologia Dynamic Biogas może pracować w oparciu o materiały odpadowe z różnych gałęzi przemysłu. Pomimo że w Biogazowni Przybroda stosowane są jedynie odpady pochodzące z sektora rolno-spożywczego, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak akcelerator biotechnologiczny, pionowy system mieszania czy obróbka wstępna, gwarantowany jest maksymalny uzysk biogazu z prawie każdego materiału organicznego, w tym również odpadów komunalnych – wyjaśnia Aleksandra Łukomska.

Parametry techniczne Biogazowni Przybroda

  • moc elektryczna biogazowni – 499 kW,
  • moc cieplna – 560 kW,
  • z uwagi na zastosowaną technologię produkowany biogaz charakteryzuje się wysoką zawartością metanu – powyżej 64%,
  • z uwagi na doświadczalny charakter instalacja pracuje w oparciu o zmienne mieszanki substratowe, przez co w zależności od materiału wsadowego może przerobić różne jego ilości.

– Biogazownia Przybroda zasilana jest między innymi obornikiem produkowanym w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym, na którego terenie znajduje się instalacja, oraz odpadami z przetwórstwa rolno-spożywczego z okolicznych firm, które najczęściej same zgłaszają się do Biogazowni z prośbą o pomoc w zagospodarowaniu problematycznych odpadów – twierdzi Aleksandra Łukomska i dodaje, że wykorzystując odpady organiczne dostępne w regionie jednocześnie ogranicza się emisję gazów cieplarnianych oraz produkuje energię z odnawianego źródła, jakim jest biogaz. W procesie fermentacji metanowej powstaje również poferment, który wykorzystywany jest w celach nawozowych i charakteryzuje się lepszą przyswajalnością dla roślin. Można zatem powiedzieć, że dzięki biogazowni odpady generowane w regionie przetwarzane są w wysokowartościowe produkty.

Biogaz po oczyszczeniu jest spalany w silniku kogeneracyjnym i w ten sposób wytwarzane są energia elektryczna oraz ciepło. Całość wyprodukowanej energii sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej. Ciepło natomiast dostarczane jest do 58 rodzin we wsi oraz wykorzystywane do ogrzewania wszystkich budynków gospodarstwa doświadczalnego.

Z uwagi na rosnącą ilość odpadów z roku na rok liczba biogazowni komunalnych w Polsce będzie się zwiększać. Do tej pory główną barierą był brak odpowiedniej technologii, która poradziłaby sobie ze zmieniającym się sezonowo składem bioodpadów (zwłaszcza tych zbieranych w brązowych workach) oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami wynikającymi z nieodpowiedniej segregacji. Obecnie coraz więcej firm posiada w swojej ofercie odpowiednie rozwiązania gwarantujące stabilność procesu.

Wielkopolska Energia w Odpadach

Projekt „Wielkopolska energia w odpadach” to zestaw działań informacyjno-edukacyjnych powiązanych ze sobą. Główne działania w ramach projektu to przygotowanie i rozpowszechnienie wiedzy obejmującej praktyczne i teoretyczne informacje na temat możliwości wykorzystania zasobów energetycznych jakie znajdują się w resztkowej i nierecyklingowalnej frakcji odpadów komunalnych oraz w odpadach biodegradowalnych. W ramach realizacji projektu prezentowane są zarówno instalacje funkcjonujące już w Wielkopolsce jak i planowane gdzie przekształceniu termicznemu w celu odzysku energii poddaje się odpady resztkowe oraz instalacje wytwarzające w procesach biologicznych energię elektryczną i cieplną pochodzącą z przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj również